Stiegal Meyer รุ่น Puro

invalid timer id

เตียงรุ่นยอดนิยม Puro สามารถใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลหรือบ้าน ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ เตียงสามารถปรับระดับได้ต่ำที่สุดในท้องตลาดเตียงและราวกั้นเตียงสามารถปรับยกแบบพิเศษให้กลายเป็นไม้ค้ำยันขณะที่ผู้ป่วยลุกออกจากตัวเตียง มาพร้อมรีโหมทระบบหน้าจอ LCD ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม