เตียงเด็กราวกั้นแบบคอลั่มปิดเต็ม รุ่น YFE11T

invalid timer id

เตียงผู้ป่วยเด็ก แบบราวกั้นปิดเต็ม 1 ไกรมือหมุน สามารถปรับส่วนหลังได้ พร้อมเสาน้ำเกลือ