รถเข็นจ่ายยา 50 ช่อง

invalid timer id

รถเข็นจ่ายยา 50 ช่อง วัสดุผลิตจาก ABS,Stainless Steel น้ำหนักเบา สามารถล็อคการเปิด-ปิด ของช่องจ่ายยาได้เพื่อป้องกันยาสูญหาย แต่ละช่องถูกแบ่งแยกออกจากกันชัดเจนถูกต้องตามหลักมาตรฐาน HA ป้องกันการจ่ายยาที่ผิดพลาดให้กับผู้ป่วยและสามารถใส่ชื่อผู้ป่วยแต่ละช่องได้ และมีลิ้นชักขนาดใหญ่สามารถเก็บเวชภัณฑ์ต่างๆได้เป็นจำนวนมาก