เตียงผู้ป่วยที่ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและผู้ป่วยพักฟื้นตามบ้าน