Over Base โต๊ะค่อมเตียง

invalid timer id

โต๊ะค่อมเตียงหรือOver Base ไว้ใช้สำหรับรับประทานอาหาร หรือ อ่านหนังสือ ขณะผู้ป่วยอยู่บนเตียง ปรับระดับด้วยระบบ ไฮดรอริค สดวกสบายน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน วัสดุ ABS สามารถเช็ดถูทำความสะอาดได้อย่างง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม